Regler i Ørum Aktiv Center


i forhold til foreninger/brugerne:

 • Der må ikke nydes mad, is og drikkevarer i omklædningsområdet. Det skal foregå i cafeteriet..
 • Cafeteriet er åbent til en time efter endt træning på hverdagsaftener.
 • Træner/leder har ansvaret for at hal, depot og omklædning forlades senest 1 time efter endt træning i opryddet stand. De anviste pladser i depotet skal anvendes.
 • Træner/leder skal melde til centerlederen, hvis træningen/kampe aflyses eller flyttes.
 • Der er ingen træning på helligdage.
 • Vinterferie, juleferie og efterårsferie: Her giver foreningerne centerlederen besked om der er træning for børn i disse uger.
 • Der må ikke bruges fodboldstøvler eller andet beskidt fodtøj indendørs.
 • Foreningerne betaler særskilt for rengøring, hvis der er harpiks på væggene i sal 1 og på gulvet i sal 2.
 • Boldspil i sal 2 er ikke tilladt.
 • Er der ekstra ordinært beskidt efter større stævner eller arrangementer hjælper den arrangerende forening med til den grove oprydning. (Her tænkes på borde/stole på plads, tømme skraldespande, samle affald udenfor, feje…)
 • Tab af værdigenstande er på eget ansvar.
 • Foreningerne/brugerne indkaldes hvert år, hvis det findes nødvendigt, til et opfølgningsmøde omkring brugen af ØAC.

Kontakt

Kvik-Ramten
Kni Kærvej 8
8586 Ørum Djurs
Tlf.: 26 55 19 57
Email: leopress@nrdn.dk