Kvik-Ramtens samværspolitikK Klubånd
V Velvære
I Initiativ
K Kammeratskab


I Kvik-Ramten sætter vi tillid og respekt i højsædet hvorved vi skaber trygge rammer og rummelighed for hinandens forskelligheder. At opbygge venskaber baseret på tillid og respekt for hinanden, samt at klubbens medlemmer kan have et godt samvær.

Alle ansvarlige i klubben er rollemodeller i forhold til holdkammerater,spillere, modstandere, dommere etc.

Samværsregler:


Træningsmiljø
At trænerne er motiverede / forberedte og deltager i trænerkurser.
Skabe en træning der gang fra gang hænger sammen så der kommer en rød tråd.
Få et godt sammenhold hold og trænere imellem.
Skabe et tillidsforhold i tilfælde af krise/problemer,opfordres til at snakke med træner eller en fra bestyrelsen, så tingene bliver løst.
Fællesskaber et trygt og tillidsfuldt miljø at færdes i.
I forbindelse med omklædning går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum,
Hvis en træner eller leder føler han/hun er kommet i en situation der kan misforståes af andre, skal en fra bestyrelsen kontaktes,(Se hjemmesiden) samtalen vil blive medskrevet, så evt. rygtedannelse kommes i forkøbet.

Forældreopbakning
Opfordrer forældre / bedsteforældre til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv Posetiv opbakning på og udenfor banen, dit barn sætter pris på det.
Støt op om klubbens og holdets arbejde, din indsats bliver værdsat, ikke mindst hos dit barn.
Kør ikke med flere børn i bilen end der er seler til, og overhold fartgrænserne.
Orientere træner eller bestyrelse om evt. mistrivsel hos dit barn
Vi forventer at forældre deltager i kaffedagen.
Vi forventer at forældre hjælper med tidtagning . Der bliver lavet en plan så I ved det i god tid.
Alkohol og børnesport hører ikke sammen.
Ingen kritik, irettesættelser eller spillemæssige anvisninger til egne eller andres børn.
Udvis respekt for træneren og dennes beslutninger.
Uenighed med træneren skal diskuteres personligt med træneren.

Sprog
Vi taler ordentligt til hinanden, vi accepterer ikke negative tilråb eller mobning. Et klap på skulderen og et rosende ord gør alle glade.
Vi krænker ikke hinanden, hverken i tale eller skrift , ved mistanke kontaktes bestyrelsen.

Adfærd
Trænere/ledere skal ikke have eneansvaret for et hold/ vi tilstræber en hjælper tilknyttet af samme køn som udøverne.
At skabe en glæde for alle, ung som gammel ved at spille i klubben.
Arrangementer
Vi forventer at der er opbakning til vores arrangementer, de er der for at skaffe penge til klubbens arbejde, og det skaber fællesskabsfølelse, og det er sjovt. Jo flere vi er, jo mindre arbejde til den enkelte.

Doping
Vi accepterer ikke doping.

Alkohol
Vi følger de gældende regler, om udskænkning og salg af alkohol til unge.

Rygepolitik
Vi følger de gældende regler.

Beredskabsplan
I tilfælde af brud på samværsreglerne eller uhensigtsmæssig adfærd, er det vigtigt at kontakte formand eller næstformand så hurtig som muligt,(se Hjemmesiden) bestyrelsen vil i samråd med DGI Østjylland herefter vurdere og handle, alt efter sagens omfang.

Børneattester
Vi indhenter børneattester på alle trænere og ledere, der er i kontakt med unge, en gang om året.

Sponsorer
Vi har et Sponsorudvalg
Vi søger sponsorer til arrangementer og til spillersæt.

Klubhus
Beliggende i Ramten.
Her er sommertræning , og et håndboldstævne om sommeren.
Klubhuset bliver også benyttet til udlejning, ligesom der er petangue og præmiewhist.

Samværspolitikken er blevet til ved et samarbejde mellem bestyrelse og trænere og DGI Østjylland i 2012 og den er godkendt på bestyrelsesmøde d. 21 januar 2013.

Kontakt

Kvik-Ramten
Kni Kærvej 8
8586 Ørum Djurs
Tlf.: 26 55 19 57
Email: leopress@nrdn.dk